07 Lut
12:00

Podatki i księgowość w małych firmach

Podatki i księgowość w małych firmach? Przedsiębiorca zakładając firmę musi zamieścić informacje gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa. Jeśli przedsiębiorca sporządza księgowość samodzielnie, dopełniając formularz CEIDG-1 może zostawić puste pole lub wypełnić je danymi przedsiębiorstwa. Jeśli rachunkowością zajmować się będzie biuro rachunkowe, informacje o tym w przeciągu 7 dni trzeba zmienić. Księgowość dla mikro firm można przeprowadzić rozliczając się na jeden ze sposobów: według księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej.

Według księgi przychodów i rozchodów

Podatki i księgowość w małych firmach - Trafnystrzal.plKsięga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową na bazie wykazu dokumentów – najczęściej faktury i rachunki. Wobec tego magazynuje się materiały z przychodami i wydatkami w firmie. Płatnik w zakresie rozliczeń może posłużyć się formą podatku na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec każdej z możliwości istnieją odmienne stawki podatkowe, a także metoda wykonywania obliczeń. Jest to łatwa metoda rozliczania i nie pochłania dużo czasu.

Na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałtu ewidencjonowany jest uproszczoną metodą ewidencji księgowej. Najważniejszym czynnikiem opodatkowania jest przychód jaki przedsiębiorstwo osiągnęło, bez brania pod uwagę wydatków firmy. Na podstawie podsumowanego przychodu obliczona nałożona jest stawka podatkowa. Dokonywane rozliczenia taką metodą można w momencie, kiedy posiada się samodzielną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą w formie spółki. Wobec obydwu przypadków jest limit przychodów do 250 000 tys. euro. Jednakże należy zapamiętać, że dla spółki limitem będzie przychód każdego ze wspólników. Przychody z prowadzenia tych działalności nie są dodawane.

Według karty podatkowej

Przedsiębiorca dokonując rozliczeń takim sposobem nie musi prowadzić księgowości, do uiszczania opłat zaliczek na podatek dochodowy, nie jest zobowiązany również do składania zeznań podatkowych. Jest zmuszony natomiast zachować wszelakie kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Dokumenty zatrzymuje się w okresie pięciu lat podatkowych – od końcówki roku w którym wydano fakturę albo rachunek. Przedsiębiorstwo musi posiadać i uzupełniać książkę ewidencji zatrudnienia. Podatnik płaci stałą kwotę podatku w każdym miesiącu. Miesięczny podatek zostaje określony zgodnie z ustaleniami naczelnika urzędu skarbowego. Na wysokość podatku wpływa liczba mieszkańców w obrębie prowadzenia działalności gospodarczej, ilość zatrudnionych oraz charakter firmy. Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niewielką ilość pracowników.

« »