15 Lut
12:00

Obrabianie metali

Obrabianie metali - TrafnystrzalObróbka metali jest to proceder, którego celem jest nadać specyficzny kształt. Proces nadawania kształtu zostaje zrealizowany w momencie, kiedy określone zostały parametry. Wśród używanych technologii wykazać można obróbkę: cieplno-chemiczną, plastyczną, chemiczną, skrawaniem jak również mechaniczną. Zmianom poza kształtem ulegają właściwości chemiczne oraz fizyczne danego surowca.

Realizacja obróbek metali: http://frezstal.pl

Obróbka plastyczna

Kucie – obrabianie metalu, którego celem jest zmiana kształtu przez zgniatanie, nacisk albo uderzenia. Kucie odbywa się ręcznie lub mechanicznie na ciepło lub zimno. Kucie mechaniczne jest wykonywane na kuźniarkach, młotkach albo prasach.

Gięcie – obrabianie metalu polega na przemianie kształtu przy wykonywaniu zwijania, wyginania albo zaginania. Obróbka jest wykonywana zarówno na ciepło i na zimno. Gięcie przebiega z wielką dokładnością, zatem rozmiary poprzeczne są zachowane.

Ciągnienie – obróbka metalu polega na przemianie kształtu poprzez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego i jednocześnie wydłużeniu materiału. Ta metoda obróbki jest wykonywana na ciepło albo zimno. Wydłużeniu ulega na przykład pręt, drut albo rura.

Tłoczenie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do wytyczonego kształtu poprzez cięcie, kształtowanie lub łączenie. Ten sposób obróbki przebiega na ciepło lub zimno. Przykładem tworzywa do wykorzystania tej obróbki może być płyta, folia lub blacha.

Walcowanie – obrabianie metalu, którego celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu poprzez nacisk wywierany pomiędzy: tarczkami, walcami lub rolkami. Istnieje również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie nadając kształt przedmiotu. Walcowanie odbywa się na gorąco, ciepło albo zimno. Walcowaniu mogą zostać poddane na przykład takie tworzywa jak kształtowniki, blachy albo pręty.

Obróbka skrawaniem

Toczenie – obróbka metalu polega na przekształceniu kształtu materiału nadając przedmiotowi ruch obrotowy, a narzędzie zostaje wprawione w ruch liniowy. Przedmiot wprawiony w ruch ma styczność nożem tokarskim, który skrawaniem nadaje kształt walcowaty, stożkowaty lub kulisty. Ten sposób obróbki przebiega: zewnętrznie, poprzecznie, wewnętrznie, wzdłużnie, kopiowo lub obwiedniowo .

Frezowanie – obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu przez wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tak zwanej frezarki wprawione jest w ruch obrotowy – obwodowy lub czołowy. Materiał poddawany obrabianiu wprawiony jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie albo współbieżnie, to zależy od położenia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze poza ruchem obrotowym, będzie wykonywało ruch posuwowy, a materiał będzie umiejscowiony statycznie.

Szlifowanie – ten sposób obróbki odbywa się przez zdzieranie metalu o niedużej ilości materiału za pomocą narzędzi ściernych – takich jak ściernica. To ile materiału zostanie startego jest zależne od: twardości ściernicy, wielkości, rodzaju jak również ziarnistości. Do wytworzenia ściernic wykorzystuje się zwykle: węglik boru, diament, korund i węglik krzemu. Najczęściej szlifowanie ma zastosowanie w obrabianiu przedmiotów stworzonych z hartowanej stali, ale każdy inny przedmiot z metalu może zostać poddany szlifowaniu.

« »